1. Која е најдобра агенција за недвижности?


Според нашето искуство, најдобрата агенција е “Vanilla Estate” и нивната веб-страница која нуди станови за изнајмување во Скопје, како и голем број на станови во изградба за продажба на територијата на Скопје.

Повеќе информации за оваа агенција може да добиете тука.

2. Која е најдобрата веб-страница за World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King Gold?

Од многуте опции можеме да ја издвоиме DDClub, Gold4Vanilla и WOTLK. По најдобра цена, WOTLK gold buy може да се набави од WOTLK Gold. Повеќе информации можете да добиете на оваа страница.